آخرین فرصت تا %60 تخفیف خرید یکجای دوره ها برای 5 نفر فقط تا
00 00 00

آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 50: (Site Publish (SSO

آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 50: (Site Publish (SSO

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در قسمت پنجاه دوره فورتی وب به قابلیت Site Publish می پردازیم که با این قابلیت می توانیم قابلیت (single sign-on (SSO و تلفیقی از  access control و authentication را به جای استفاده از HTTP authentication ساده داشته باشیم. این قابلیت زمانی کاربردی است که کاربران ما از چندین web applications در سازمان ما استفاده می کنند و دسترسی به این web applications ها به صورت متمرکز با استفاده از LDAP server مانند  Microsoft Active Directory یا RADIUS server کنترل می شود. با استفاده از SSO کاربر فقط یکبار احراز هویت را برای دسترسی به این سامانه ها انجام می دهد.

مدرس : جعفر قنبری

عنوان
1 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 1 : معرفی دوره 15′:10″ رایگان
2 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 2 : مدهای پیاده سازی 24′:58″ رایگان
3 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 3 : طراحی لابراتوار 37′:20″ رایگان
4 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 4 : Publish کردن 38′:24″ 15,000
5 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 5 : تنظیمات شبکه 21′:28″ 5,000
6 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 6: Protected Hostname 13′:19″ 6,000
7 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 7 : کاربران و دسترسی 12′:39″ رایگان
8 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 8 : لیست سیاه و سفید 11′:52″ 6,000
9 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 9 : GEO IP 10′:29″ 6,000
10 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 10 : IP Reputation 10′:14″ 8,000
11 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 11 : Log Policy و Log 14′:41″ 10,000
12 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 12: دفع Brute Force 14′:27″ 7,000
13 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 13 : URL Access 16′:36″ 10,000
14 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 14 : Page Access 12′:44″ 7,000
15 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 15 : Start Page 9′:16″ 7,000
16 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 16 : Allow Method 8′:10″ 7,000
17 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش17:Parameter Validation 11′:25″ 10,000
18 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) قسمت 18 : File Security 12′:59″ 10,000
19 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش19: known search engine 8′:22″ رایگان
20 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 20 : X-Forwarded-For 12′:28″ 10,000
21 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 21 : Custom Service 7′:44″ رایگان
22 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 22 : Anti Defacement 29′:26″ 20,000
23 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 23 : (TCP Flood (DoS 12′:30″ 8,000
24 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 24 : HTTP Access limit 8′:52″ 8,000
25 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 25 : Malicious IPs 9′:46″ 8,000
26 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 26 : (HTTP Flood (DoS 8′:53″ 8,000
27 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 27 : Load Balancing 34′:13″ 15,000
28 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF)بخش28: HTTP Content Routing 27′:41″ 15,000
29 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 29 : SSL offloading 8′:56″ رایگان
30 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 30 : ADOM 12′:5″ 8,000
31 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 31 : LDAP 15′:16″ 7,000
32 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 32 : authentication 15′:34″ 10,000
33 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 33 : Signature 19′:38″ 15,000
34 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 34: Custom Signature 8′:18″ 9,000
35 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 35 : Caching 9′:6″ 10,000
36 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 36 : Compression 15′:35″ 13,000
37 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 37 : User Tracking 14′:2″ 12,000
38 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 38 : Device Reputation 25′:21″ 15,000
39 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 39 : HTTP Constraints 17′:43″ 12,000
40 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 40 : Global White List 4′:20″ رایگان
41 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF)بخش 41:HTTP Header Security 12′:57″ 12,000
42 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 42 : Backup/Restore 8′:34″ رایگان
43 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 43: Vulnerability Scan 33′:48″ 25,000
44 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 44 : Cookie Security 10′:10″ 10,000
45 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 45: Regular Expression 19′:19″ 10,000
46 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 46: Sensitive Data Log 9′:21″ 8,000
47 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 47 : URL Rewriting 20′:50″ 18,000
48 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 48 : Auto Learning 17′:29″ 13,000
49 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 49 : High Availability 22′:50″ 17,000
50 آموزش فورتی وب Fortiweb) Fortinet WAF) بخش 50: (Site Publish (SSO 26′:6″ 20,000
زمان و قیمت کل 13:23′:24″ 450,000
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر