تا %60 تخفیف خرید برای 8 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 1 : معرفی دوره

در این مجموعه آموزشی به معرفی ماژول F5 BIG-IP LTM می پردازم. این مجموعه شامل دو بخش کاربردی و پیشرفته است.هر مجموعه شامل 15 تا ویدیو است که در زیر سرفصل های دوره کاربردی آورده شده.


دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت اول : معرفی دوره
دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت دوم : آماده سازی لابراتوار بخش اول
دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت سوم : آماده سازی لابراتوار بخش دوم
دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت چهارم : پیکربندی HA
دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت پنجم : Object های مختلف Local Traffic
دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت ششم : الگوریتم های Static
دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت هفتم : الگوریتم های Dynamic
دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت هشتم : پیکربندی قابلیت Priority Group Activation
دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت نهم : مفهوم Full-Proxy
دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت دهم : Monitors
دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت یازدهم : انواع Profile
دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت دوازدهم : پیکربندی Persistence بر اساس SIP
دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت سیزدهم : پیکربندی Persistence بر اساس Cookie
دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت چهاردهم : پیکربندی قابلیت OneConnect
دوره آموزشی کاربردی F5 BIG-IP LTM قسمت پانزدهم : مفاهیم SNAT


#آموزش_f5 #ltm #big-ip #adc
عنوان
1 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 1 : معرفی دوره 9′:46″ رایگان
2 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 2 : آماده سازی لابراتوار 1 13′:33″ رایگان
3 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 3 : آماده سازی لابراتوار 2 15′:56″ رایگان
4 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 4 : راه اندازی HA 16′:15″ رایگان
5 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 5 : Object ها در Local Traffic 12′:5″ رایگان
6 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 6 : الگوریتم های Static 9′:28″ رایگان
7 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 7 : الگوریتم های Dynamic 14′:25″ رایگان
8 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 8 : Priority Group Activation 7′:14″ رایگان
9 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 9 : مفهوم Full Proxy 7′:21″ رایگان
10 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 10 : Monitors 13′:44″ رایگان
11 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 11 : انواع Profile 10′:31″ رایگان
12 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 12 : تنظیمات Persistence با SIP 10′:33″ رایگان
13 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 13 : تنظیمات Persistence با Cookie 8′:51″ رایگان
14 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 14 : تنظیمات OneConnect 7′:56″ رایگان
15 آموزش تخصصی F5 BIG-IP LTM قسمت 15 : تنظیمات SNAT 5′:7″ رایگان
زمان و قیمت کل 2:42′:45″ 0
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
24 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر