نصب نشدن کانکشن Kerio Client

بپرسید
  • maleki maleki
  • 101 ماه قبل
  • 83 ماه قبل
  • 6507 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام ، موقع نصب کریو خطای

 "Error 28201. Failed to install VPN device driver. Command:
UPDATE. Action: LookupDevice. Result: E_UNEXPECTED ,device is already
registered."

ظاهر می شود.البته درایور قبلی اش را از طریق کنترل پنل حذف کردم. چطور می توانم به صورت manuall حذفش کنم؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است