تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

100 نکته آموزش کریو کنترل قسمت 7 : Log ها هفت

Host log

در کریو 8.3 به بالا ارایه شد ، اطلاعاتی مبنی بر اینکه چه کسی و چه موقعی با کدام ادرس و دسترسی به کریو کنترل داشته است را ارایه می دهد .

خواندن Host log

برای مثال زمانی که کاربری به کریو کنترل رجیستر می کند :

[02/Mar/2014 13:36:49] [IPv4] 192.168.40.131
[MAC] 00-10-18-a1-c1-de (Apple) - Host registered
[02/Mar/2014 13:37:56] [IPv4] 192.168.40.131
[MAC] 00-10-18-a1-c1-de (Apple) [User] jsmith@company.com - User logged
in
[02/Mar/2014 16:48:52] [IPv4] 192.168.40.131
[MAC] 00-10-18-a1-c1-de (Apple) - User jsmith@company.com logged out
[02/Mar/2014 16:48:52] [IPv4] 192.168.40.131
[MAC] 00-10-18-a1-c1-de (Apple) - Host removed

[02//Mar//2014 13:36:49] : تاریخ و زمان موقعی که عملی انجام شده. [IPv4] 192.168.40.131 : ادرس ip v4 کلاینت را نشان می دهد .[MAC] 00-10-18-a1-c1-de (Apple) : مک ادرس میزبان را نشان می دهد ، ممکن است مک ادرس نشان داده نشود این به تنظیمات کریو کنترل مربوط می شود ، از جمله این عوامل می توان فعال بودن پراکسی - ارتباط های vpn - کلاینت در پشت کریو کنترل قرار گرفته باشد را نام برد .jsmith@company.com : نام کاربری که در فایروال احراز هویت شده است .ip address هایی که توسط DHCP ارایه می شوند : [04Mar2014 12:07:28] [IPv4] 10.10.30.81 [MAC] 00-0c-29-1d-cc-bd (Apple) [Hostname] jsmith-cp - IP address leased from DHCP [04//Mar//2014 12:07:28] : تاریخ و زمان عملی که اتفاق افتاده است . [IPv4] 10.10.30.81 : ادرس ipv4 کلاینت [MAC] 00-0c-29-1d-cc-bd (Apple) : مک ادرس میزبان [Hostname] jsmith-cp : نام کامپیوتر میزبان زمانیکه ipv6 ثبت و یا حذف می شود :

ipv6 هنگامی که تغییر بکند ، لاگ آن به صورت زیر میباشد :

[04/Mar/2014 16:05:28] [IPv4] 10.10.30.81
[IPv6] 2001:718:1803:3513:b4c6:82b3:e0f5:309e [MAC] 00-0c-29-1d-cc-bd
(Apple)
[Hostname] jsmith-cp - IPv6 address 2001:718:1803:3513:b4c6:82b3:e0f5:309e
registered
[04/Mar/2014 16:23:25] [IPv4] 10.10.30.81
[MAC] 00-0c-29-1d-cc-bd (Apple) [Hostname] jsmith-cp -IPv6 address 2001:718:1803:3513:b4c6:82b3:e0f5:309e removed

[04//Mar/2014 16:05:28] : تاریخ و زمان عملی که اتفاق افتاده است

[IPv4] 10.10.30.81 : ادرس ipv4 میزبان

[IPv6] 2001:718:1803:3513:b4c6:82b3:e0f5:309e : ادرس ipv6 میزبان

[MAC] 00-0c-29-1d-cc-bd (Apple) : مک ادرس میزبان

[Hostname] jsmith-cp : نام کامپیوتر میربان

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند